Οι αστακοί ζουν μέχρι και 100 χρόνια.
Παραμένουν γόνιμοι μέχρι το τέλος της ζωής τους
και λέγεται πως έχουν.... γαλάζιο αίμα..

CREATIVE
DESIGN
BRANDING

SOCIAL
MEDIA

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΙΝΤΕΟ

WEB DESIGN

radio lobsters